Semakan Status Blacklist: Semakan

SISTEM SEMAKAN BLACKLIST JENAYAH KES IMIGRESEN

Semakan Status Blacklist Jenayah Kes Imigresen

Laman web ini adalah untuk kemudahan bukan warganegara dan warganegara malaysia yang ingin menyemak status dokumen perjalanan dan perjalanan ke luar negara.bagi kemasukan ke malaysia tertakluk kepada undang undang kerajaan negeri

This website is for the convenience of non-citizens and Malaysian citizens who want to check the status of travel documents and travel abroad. Entry to Malaysia is subject to state government laws.

Sila masukkan nombor nama, jenis dokumen dan dokumen no tekan butang Semak

Nama     

Jenis Dokumen   

Dokumen No     

Masukan nama, jenis dokumen dan dokumen no

Catatan Penafian : Semakan ini hanya sah pada tarikh dan masa carian sahaja dan tidak boleh digunakan dimahkamah.

Masa Semakan: 0.83 s

Kemudahan ini dibuka untuk semua warganegara Malaysia.
Jabatan Imigresen Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian samada sengaja atau tidak disengajakan dari penggunaan maklumat yang disiarkan di laman ini.